Krótki Wstęp o Tradycji

Wielka Tradycja Północy wywodzi się od prastarych ludów Słowiańskich zamieszkujących tereny północy ziemi. Większa część półkuli północnej tysiące lat temu zamieszkiwana była przez naszych braci SŁOWIAN od których mamy wspólne pochodzenie ...

  Od kilku lat (2001) interesuję się odkrywaniem na nowo naszej Prawiedzy Słowiańskiej ‘'darowizny'' po przodkach, głęboko ukrytym potencjale energetycznym w każdym z nas.
Na wiele tysięcy lat zapomnianym. 
Odkrywaniem od nowa w medytacjach. Odkrywaniem na nowo w życiu codziennym, wiedzy tępionej przez tysiące lat przez wszystkie inne kultury, które zawsze nie wiedzieć czemu chciały nas wyniszczyć, wytępić, zabić w nas wszystkie wspomnienia, język i obyczaje nasze również.. 
Kiedyś (kilkaset tysięcy lat temu) Słowianie byli wielką szczęśliwą rodziną żyjącą w zgodzie z naturą i Matką Ziemią... znającą wiele technik samoleczenia, przywracania zdrowia sobie i innym istotom na ziemi.
Kultura słowiańska poruszająca się po energiach nie tylko takich jak znana na całym świecie energia Chi, kultura znająca wiele sposobów duchowych medytacji oraz wielu technik poprawy egzystencji, zdrowia fizycznego i psychicznego, znająca i żyjąca w zgodzie i z szacunkiem razem z naszą Matką Naturą, wg praw kosmosu.
Społeczność ludzi posiadająca własną prastarą technikę samoobrony, własne sposoby wykorzystywania żywiołów ziemskich. Znająca Trójcę jako trzy „kotły" na poziomie energetycznym człowieka, połączoną z wiarą w Jedynego Boga (Centralne Słońce).
Nazywana w naszych czasach kultem Pogan - ludzi najbliższych Stwórcy.
Znająca energetyczny znak krzyża "wrysowany" w ciało świetliste człowieka. Istniejące w naszych ciałach Świątynie Woli i Miłości

( Dodam tutaj dla ludzi wierzących w kościół i w wiedzę jaką instytucja ta promuje, że informacje i umiejętności zawarte na tej stronie nie kolidują czy też nie przeciwstawiają się z żadną ze znanych nam religii na świecie, a jedynie wzmacniają indywidualną wiarę i energię modlitwy. Wzmacniając jedynie indywidualny kontakt każdego człowieka z jego wierzeniami). 

Wiedza ta nigdy i nigdzie nie spisana przechodziła zawsze i wyłącznie z ust do ust, z pokolenia na pokolenie...by w końcu zostać prawie całkowicie wytępioną jeszcze przed narodzinami Mistrza Jezusa. Ostatnie Jej "podrygi" dokończyły wyprawy krzyżowe. Ludzie propagujący ją wieki temu byli bestialsko mordowani lub okaleczani tak, by nie mogli już niczego przekazywać innym...

 Teraz nadeszła nowa era, nowy czas przekazania tajemnic, podłączenia ludzi, lub wskazania im drogi do tak popularnie nazwanego w naszych czasach Oceanu Prawiedzy, Oceanu Prawiedzy Przodków - skupiska wszystkich doświadczeń, mysli, technik, sposobów na zdrowsze życie...Egregor...
Czas na przekazanie nowym, ciekawym pragnącym odkrywać to co zapomniane, pragnącym świadomie i podświadomie czegoś więcej od życia...Tym czującym inaczej...Tym wiedzącym i czującym w sobie to Coś nieokreślonego, wywołującego delikatne uczucie tęsknoty...
 Jest to wpływ Niebiańskiej Tradycji, teraz w 2014 roku nazywają to polem morficznym,  matrycą energetyczną i wiele jeszcze, by szukać nazw i szablonów tzw. 
Fizyka kwantowa, egregor itp.

Nadmienię, że pierwszy raz do Polski sprowadził Ją na nowo Pan Nikołaj Szerstiennikow nagrodzony przez UNESCO, który gości co jakiś czas w naszym kraju. Wydał już na Polskim rynku kilka książek związanych z tą tematyką (na dole strony znajdziecie link do księgarni).
Nikołaj Szerstiennikow powraca do nas raz na jakiś czas, by przekazywać wiedzę naszych Praprzodków na kursach i warsztatach.
 
  Grzegorz Skura                     


Stronę robił Ivan Nikolaev

Wszelkie prawa zastrzeżone www.slowianie.org
Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą właściciela strony.
Mapa strony