Żarna - technika oczyszczająca

  W ćwiczeniu tym w jego opisie znajdziemy Cztery Strefy w które wchodzimy ruchem swego ciała, gestem “pod nurkowania” do przodu. 

 Ruch ten wykonywany może być tylko nieznacznie ciałem fizycznym, równocześnie w myślach, mentalnie, wyobrarzeniowo z takim samym skutkiem np. w pozycji siedzącej.


Strefa Żaren:  Mentalnie uruchamiamy dwa kręgi mocy.
 Pierwszy okrąg zewnętrzny za plecami w zamkniętym kręgu osób trzymających się za dłonie, powoli zaczyna obroty w prawą stronę. Zgodnie z ruchem ziemskim/zegara - Odczucie z zewnątrz na plecach.

Drugi krąg w środku grupy ludzi powoli zaczyna obroty w lewą stronę - Odczucie na klatkach piersiowych.
 Znajdujemy się w strefie Żaren, te dwa kręgi obracając się, mielą jak w prawdziwych żarnach wszystkie nasze negatywy, stresy, napięcia, emocje, zmartwienia, spaliny energetyczne, uroki, złorzeczenia, itp. które rzucono na nas. 
Skutecznie czyści i odcina nas od osób które wtargnęły i zaczynają penetrować naszą energetykę, istotę.
Strefa Chaosu

  Przenosimy się ruchem pod nurkowania - schylenie głowy np. jak pod niską poprzeczką, szlabanem do przodu…Tutaj … Tutaj już nic się nie obraca…
 
Strefa chaosu posiada niezwykle wysoką energię wibrującą, drgania o niezwykle wysokim spektrum energetycznym. Nie jest to jednak strefa jakiegokolwiek nieporządku, bałaganu, chociaż nazywamy ją chaosem. Ponieważ chaos w zaawansowanej wiedzy duchowej jest najwyższym rodzajem porządku Bożego. Ten stan zatem może być dla nas niezrozumiały w jakiś sposób zbyt skomplikowany i trudny do pojęcia, dlatego nazywany chaosem. 

 Chaos jako Boski porządek.
 Z tego bowiem chaosu wychodzą, wynurzają się wszystkie układy zwane porządkiem.

W strefie tej wszystkie komórki ciała człowieka wchodzą w rezonans z otaczającą je energią i doskonale oczyszczane pozbywają się balastu w postaci zapisów energetycznych, negatywnych wydarzeń, stresujących wspomnień z naszych poprzednich wcieleń i doświadczeń. 

 Ze strefy chaosu przenosimy się do przodu również ruchem pod nurkowania do następnej strefy…
Strefa Mocy


 Jest to strefa w której napełniamy wszystkie komórki naszego ciała cudowną siłą Przewodnika…
Napełniamy komórki naszego ciała i przestrzenie międzykomórkowe. Każdy z nas ma tutaj swój własny odwieczny moment trwania w napełnianiu uzdrawiającymi mocami...
 Do następnej strefy przejdziemy do przodu również ruchem pod nurkowania.


Strefa Pustki ciszy całkowitej

  W tej strefie panuje idealna cisza wewnętrzna i zewnętrzna, nie dokuczają nam żadne myśli. Można w niej idealnie medytować, wyciszać się i równoważyć…
Również w strefie Pustki możemy programować się na przywracanie idealnego wzorca energetycznego naszego ciała. Odnawiać siebie. Trwając w bezkresie.


... Trwamy ...
... We wszystkich strefach, każdy z nas ma swój indywidualny czas ...


  Wracamy 

   Czynimy w ten sam sposób tylko odwrotnym ruchem pod nurkowania (tak jak wchodziliśmy do przodu, tak wychodzimy tyłem z każdej strefy, ruchem wynurzającego się nurka). - Czynić to można mentalnie, nieznacznym ruchem ciała fizycznego najlepiej na siedząco.
 Przechodząc kolejne strefy, aż do żaren. Gdy przechodzimy, wracając ze strefy chaosu do strefy żaren, wchodzimy oczywiście w obracające się żarna przez cały czas w tych samych kierunkach. Wewnętrzne żarno obraca się w kierunku lewym, odwrotnym do zegara, a zewnętrzne żarno za naszymi plecami w prawo zgodnie z ruchem Ziemi i przyjętego tu urządzenia miary – zegara.


  W strefie żaren kończymy naszą pracę, wędrówkę poprzez poszczególne sfery energetyczne, a obracające się żarna wymielą jeszcze resztki niepotrzebnych energii, które zostały z poszczególnych stref.


 Koniec ćwiczenia jest dwojaki:
albo żarna zatrzymują się same, albo my sami je zatrzymujemy.


Żarna drugiemu człowiekowi:


  Siadamy naprzeciw siebie, oczy zamknięte, chwytamy człowieka za dwa palce obu dłoni (mały i serdeczny), z naszych ramion tworząc okrąg, uruchamiamy w nim żarna.
Tworzymy obroty w kręgu i za naszymi plecami. 
 Gdy człowiek nie chce być dotykany, możemy siedząc naprzeciw siebie w odległości około 0,5m - 1m równie dobrym skutkiem uruchomimy żarna.

 Samemu sobie Żarna:
 Mężczyzna łapie się za lewy nadgarstek prawa dłonią, kobieta odwrotnie. I w tym ćwiczeniu tworzymy zamknięty krąg z naszych ramion. Z połączonych dłoni i ramion w sposób wygodny np. leżacych na oparciu krzesła uruchamiamy żarno i tak samo jak w ćwiczeniu grupowym...


Samemu sobie Żarna

  Mężczyzna łapie się za lewy nadgarstek prawa dłonią, kobieta odwrotnie. I w tym ćwiczeniu tworzymy zamknięty krąg z naszych ramion. Z połączonych dłoni w sposób wygodny np. na oparciach krzesła, siedząc uruchamiamy żarno i tak samo jak w ćwiczeniu grupowym.


 


Stronę robił Ivan Nikolaev

Wszelkie prawa zastrzeżone www.slowianie.org
Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą właściciela strony.
Mapa strony