Tu i Teraz - Kanały Osobistego Czasu - między przeszłością a przyszłością

  ...za nim zaczniesz zgłębiać słowa poniższego artykułu, proponuję zapoznać się z treścią poprzedniego artykułu zawartą w linku poniżej:
http://www.slowianie.org/cwiczenia/my-i-strumienie
Całość zrozumienia osiągniesz w kolejności przeczytanych artykułów - ćwiczeń.

Tu i Teraz - Kanały osobistego czasu

  W tradycyjnej psychologii przyjęto, że swoją przeszłość człowiek odczuwa z lewej strony, a przyszłość - z prawej. Ta zasada opiera się na reakcjach normalnego osobnika, u którego prawa ręka jest dominująca, bardziej rozwinięta, i który dlatego podświadomie przyszłość, jako pole nadchodzących zdarzeń i związanych z nimi działań, kojarzy z prawą stroną. Natomiast przeszłość traktuje się jako coś odrobionego, dokonanego, co nie wzbudza zainteresowania, dlatego jest mniej ważne. Kojarzy się ją z lewą stroną.

  W starożytnych źródłach mówi się o tym, że przeszłość człowieka rozpościera się z prawej strony, natomiast przyszłość na odwrót – z lewej. Związane są one kanałami osobistego czasu. Strumień osobistego czasu płynie przez nas i postrzegany jest przez nas jako coś wybitnie indywidualnego, uwarunkowanego naszym widzeniem zdarzeń i rozumieniem tego, co się dzieje. Strumień czasu porusza się z prawej strony na lewą przez skronie. W bruździe między półkulami, tam gdzie łączą się kanały „przeszłości” i „przyszłości” znajduje się punkt TERAZ. Jest on stały i jednocześnie efemeryczny ( krótkotrwały, przelotny, chwilowy ), ponieważ jak każde zdarzenie, jest w ruchu i w stanie spoczynku zarazem. Z prawej strony odczuwamy swoją przeszłość, z lewej - przyszłość. Zatem kierunek strumienia czasu z przeszłości w przyszłość przechodzi przez skronie z prawej strony do lewej. A same kanały osobistego czasu, gdyby uczynić je widzialnymi, wyglądają niczym wąsy suma - z obu stron głowy ciągną się w przestrzeń…

Między przeszłością a przyszłością

  „Tylko chwila dzieli przeszłość od przyszłości. Ona właśnie nazywa się życiem”
Proroczo zabrzmiały swego czasu słowa popularnej piosenki z filmu: „Ziemia Sannikowa”.
Coraz większa liczba ludzi zaczyna rozumieć, że właśnie TERAZ tworzy się życie, budowane są podstawy przyszłych sukcesów i niepowodzeń…
  Przypomnijmy sobie Wiedzę o kanałach przeszłości i przyszłości rozchodzących się na prawo i lewo od skroni. Między nimi, w bruździe rozdzielającej półkule mózgowe, znajduje się punkt „TERAZ”. To on właśnie jest życiem – analiza zachodzących wydarzeń, ich powiązań wzajemnych i związku z pozycją danego człowieka.

  Koncentrujemy się na punkcie „Teraz” i od niego kierujemy strumień woli na prawo, do kanału przeszłości. Odczuwamy, jak pod ciśnieniem woli kanał otwiera się, przeczyszcza od skroni po dalekie, mgliste krańce wczesnego dzieciństwa…
Strumieniem woli przenikamy do kanału przyszłości od lewej skroni w dal, w nieskończoność.

  Wchodzenie w kanały czasu nie daje możliwości oglądania jakichś realnych obrazów. I o ile w kanale przeszłości możemy jeszcze coś zobaczyć aktywizując własną pamięć, o tyle w kanale przyszłości żadnych realnych obrazów nie będzie. Możliwe są tam tylko odczucia, które interpretować możemy różnie…

  Najważniejsze w pracy z kanałami czasu jest zrozumienie, że wszyscy żyjemy zgodnie z zasadą: „Wszystkie przyszłe zdarzenia wyrastają z korzeni przeszłości”.

  A więc z punktu „Teraz” koncentracją świadomości przenikamy do kanału przeszłości i przyszłości równocześnie. W miarę przemieszczania się w kanałach, pojawia się trwałe odczucie, że od prawej strony ku lewej (z przeszłości w przyszłość) ciągną się nici wydarzeń. Są to pozostałości jakichś byłych postępków, działań, podjętych (lub niepodjętych) decyzji. Należy przeanalizować czy są one dobre, czy złe. W tym celu bierzemy dowolną nić zdarzenia w przyszłości (lewa skroń) i przesuwamy się po niej w swoją przeszłość (prawa skroń). Kryterium oceny będą dla nas nasze odczucia, one nie zawiodą. Co czujemy? Komfort, czy też zduszenie, ciężar? Serdeczne impulsy miłości i dobroci, czy smutek niezrozumienia i odrzucenia? To właśnie będzie wyznacznikiem zdarzenia z naszej przeszłości. Ważne jest, aby przejść po nitce do jej początku, to jest do powstania samego czynu, który zrodził zdarzenie i jego odległe następstwa.

  Jeżeli nić jest trwała i wyraźnie się ją odczuwa, oznacza to, że wydarzenie miało duże znaczenie dla naszego życia, a jego odległe następstwa wpływają na nasze życie dość długo. Co, nawiasem mówiąc, da się odczuć w kanale przyszłości. W nim nić albo staje się cieńsza i gubi się we mgle niedokonanego, albo też pozostaje tak samo solidną, realną, co wskazuje na to, że wydarzenie w przyszłości będzie nadal wpływać na życie człowieka…
  Znajdujemy wyraźnie negatywne nici, ciągnące się z przeszłości w przyszłość. Przechodzimy po jednej z nich do początku i tam zrywamy ją. Nie rozmywamy jej, czy też delikatnie usuwamy, a właśnie zrywamy, ponieważ często właśnie zdecydowane kroki mogą skorygować nici czasu.
  W momencie zerwania „nici zdarzenia” odczujecie maleńki wybuch - energia, która zasilała samo wydarzenie i związane z nim sytuacje, została uwolniona z systemu wzajemnych wewnętrznych powiązań. Siłę wybuchu kierujemy kanałem z przeszłości w przyszłość. Odczuwamy jak płynie po nici wydarzenia jak po przewodzie i zaciera tę nić za sobą. Tak jak ogieniek na ścieżce prochu – biegnie i spala wszystko za sobą.

  Impuls energii uchodzi w kanał przyszłości i tam rozpuszcza się, zasila sobą tkankę zdarzeń możliwych. A jeżeli wysłaliśmy go z przeszłości z samymi dobrymi i jasnymi uczuciami, to można oczekiwać, że w przyszłości odegra on pozytywną rolę.
  Naszym zadaniem jest prześledzić wszystkie nici zdarzeń negatywnych i po znalezieniu ich korzeni w przeszłości, oberwać. A energię je zasilającą skierować kanałem w przyszłość.
  Po wykonaniu tego zadania promieniem mentalnym przechodzimy po przeszłości – dzieciństwo, pacholęctwo, młodość…

  Teraz już nie są ważne nici wydarzeń. Musimy poczuć jakim było dzieciństwo, pacholęctwo itd. Jeżeli dzieciństwu odpowiada szczyt aktywności, to zgodnie z prawem symetrii lustrzanej w starości będzie spadek.
  Dzieciństwo – starość, pacholęctwo – podeszły wiek, młodość – dojrzałość. Taka jest symetria lustrzana naszego życia. I energia rozkłada się tak, aby zapewnić określony szczyt aktywności w tym lub innym okresie.
  Jeżeli szczyt aktywności przypada na pacholęctwo, to podeszłe lata przepełnione będą pasywnością, apatią, niechęcią do działań. Sił wystarcza tylko na to, żeby zapewnić jeden wzlot. Ale siła nie jest zużywana w całości w momencie szczytu. W dużej części trawiona jest w młodości na próżną fircykowatość. A w okresie dojrzałym na usiłowanie wywarcia wrażenia na innych.

  Zatem zauważamy, iż w dzieciństwie był u nas szczyt aktywności. Możemy więc, z dużym prawdopodobieństwem prognozować spadek w starości. Spróbujemy pozostając w odległej przeszłości szczyt dziecięcej aktywności przesunąć w przyszłość, na okres życia odpowiadający starości.
  W przeszłości energia nie jest już potrzebna, zasila jedynie pamięć. A w przyszłości będzie bardzo pomocna.
  Wytwarzamy w kanale przeszłości silną falę i przetaczamy ją przez punkt „Teraz” do kanału przyszłości.

  Jeżeli na drodze tej fali napotkasz ściankę, będzie to punkt kluczowy. Jest to ważny życiowo moment w przyszłości, w którym powinieneś podjąć określoną i bardzo ważną decyzję. Popatrz jak daleko od punktu „Teraz” znajduje się punkt kluczowy. Jeżeli blisko, to postaraj się przybliżyć go. Nastrój się na odczucia płynące z punktu kluczowego i poprzez nie ustal z czym związana będzie decyzja, z jakimi życiowymi okolicznościami. Odczucia podpowiedzą ci również, jaką decyzję należy podjąć w tej sytuacji. Po prostu bardzo uważnie wsłuchaj się w siebie i będziesz wiedział na co się zdecydować – na przyjęcie czy na odrzucenie, miłość czy cierpienie itd.
 

- Źródła tekstu:  Nikołaj Szerstiennikow
 - Szkoła Idealnej Figury str. 88.
 - Wewnętrzne Światło cz. 2 (kursy dla zaawansowanych) str. 116-119  

      


 czytaj dalej kontynuację treści, ku lepszemu zrozumieniu: 

 http://www.slowianie.org/cwiczenia/spojrzenie-w-ogien

 

 


Stronę robił Ivan Nikolaev

Wszelkie prawa zastrzeżone www.slowianie.org
Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą właściciela strony.
Mapa strony